در حال بارگذاری فایل ...
زیرمجموعه‌های دمنوش

دمنوش

پودر رازیانه
به سبد خرید افزوده شد!
۳۲,۰۰۰ تومان
پودر رازیانه
گلبرگ گل محمدی
به سبد خرید افزوده شد!
۶۱,۰۰۰ تومان
گلبرگ گل محمدی
گل گاوزبان
به سبد خرید افزوده شد!
۹۱,۰۰۰ تومان
گل گاوزبان
عناب
به سبد خرید افزوده شد!
۲۱,۰۰۰ تومان
عناب
بابونه
به سبد خرید افزوده شد!
۴۹,۰۰۰ تومان
بابونه
به لیمو
به سبد خرید افزوده شد!
۱۹,۰۰۰ تومان
به لیمو
بهارنارنج
به سبد خرید افزوده شد!
۲۳,۰۰۰ تومان
بهارنارنج
اسطوخدوس
به سبد خرید افزوده شد!
۶۷,۰۰۰ تومان
اسطوخدوس
گل پنیرک
به سبد خرید افزوده شد!
۳۷,۰۰۰ تومان
گل پنیرک
چای سبز خارجی
به سبد خرید افزوده شد!
۳۰,۰۰۰ تومان
چای سبز خارجی
چای سبز ایرانی
به سبد خرید افزوده شد!
۱۹,۰۰۰ تومان
چای سبز ایرانی
هل
به سبد خرید افزوده شد!
۶۹,۰۰۰ تومان
هل

 هل اکبر بنفش


بهترین جا برای نگهداری هل دانه سبز محیط خشک و خنک و به دور از آفتاب هست


هل باید در ظرف درب بسته محکم نگهداری شود که رطوبت وارد آن نشود

 

محصولات دانه سبز تضمین کیفیت دارند ✅️


میتونید قسمت توضیحات برامون بنویسید که دوس دارید تستر کدوم محصول رو داشته باشید

 

ارسال به سراسر ایران ✈️

 ✅ ابعاد شیشه ها با درب فلزی :

 

ابعاد شیشه بزرگ : ارتفاع ۲۰ سانتی متر و قطر ۷ سانتی متر

 

ابعاد شیشه متوسط : ارتفاع ۱۲ سانتی متر و قطر ۷ سانتی متر

 

ابعاد شیشه کوچک : ارتفاع ۶ سانتی متر و قطر ۷ سانتی متر

 

ابعاد شیشه چهارگوش : ارتفاع ۱۳.۵ سانتی متر و قطر ۴ سانتی متر


ابعاد شیشه نقلی : ارتفاع ۹.۵ سانتی متر و قطر کف ۵ سانتی متر

قلم زنجبیل
به سبد خرید افزوده شد!
۳۵,۰۰۰ تومان
قلم زنجبیل

 

بهترین جا برای نگهداری قلم زنجبیل دانه سبز محیط خشک و خنک و به دور از آفتاب هست


قلم زنجبیل باید در ظرف درب بسته محکم نگهداری شود که رطوبت وارد آن نشود

 

محصولات دانه سبز تضمین کیفیت دارند ✅️


میتونید قسمت توضیحات برامون بنویسید که دوس دارید تستر کدوم محصول رو داشته باشید

 

ارسال به سراسر ایران ✈️

 ✅ ابعاد شیشه ها با درب فلزی :

 

ابعاد شیشه بزرگ : ارتفاع ۲۰ سانتی متر و قطر ۷ سانتی متر

 

ابعاد شیشه متوسط : ارتفاع ۱۲ سانتی متر و قطر ۷ سانتی متر

 

ابعاد شیشه کوچک : ارتفاع ۶ سانتی متر و قطر ۷ سانتی متر

 

ابعاد شیشه چهارگوش : ارتفاع ۱۳.۵ سانتی متر و قطر ۴ سانتی متر


ابعاد شیشه نقلی : ارتفاع ۹.۵ سانتی متر و قطر کف ۵ سانتی متر

دارچین رولی (سیگاری)
به سبد خرید افزوده شد!
۵۱,۰۰۰ تومان
دارچین رولی (سیگاری)


 

بهترین جا برای نگهداری چوب دارچین دانه سبز محیط خشک و خنک و به دور از آفتاب هست


چوب دارچین باید در ظرف درب بسته محکم نگهداری شود که رطوبت وارد آن نشود

 

محصولات دانه سبز تضمین کیفیت دارند ✅️


میتونید قسمت توضیحات برامون بنویسید که دوس دارید تستر کدوم محصول رو داشته باشید

 

ارسال به سراسر ایران ✈️

 ✅ ابعاد شیشه ها با درب فلزی :

 

ابعاد شیشه بزرگ : ارتفاع ۲۰ سانتی متر و قطر ۷ سانتی متر

 

ابعاد شیشه متوسط : ارتفاع ۱۲ سانتی متر و قطر ۷ سانتی متر

 

ابعاد شیشه کوچک : ارتفاع ۶ سانتی متر و قطر ۷ سانتی متر

 

ابعاد شیشه چهارگوش : ارتفاع ۱۳.۵ سانتی متر و قطر ۴ سانتی متر


ابعاد شیشه نقلی : ارتفاع ۹.۵ سانتی متر و قطر کف ۵ سانتی متر

ادویه چای
به سبد خرید افزوده شد!
۷۰,۰۰۰ تومان
ادویه چای


بهترین جا برای نگهداری ادویه چای دانه سبز محیط خشک و خنک و به دور از آفتاب هست


ادویه چای باید در ظرف درب بسته محکم نگهداری شود که رطوبت وارد آن نشود

 

محصولات دانه سبز تضمین کیفیت دارند ✅️


میتونید قسمت توضیحات برامون بنویسید که دوس دارید تستر کدوم محصول رو داشته باشید

 

ارسال به سراسر ایران ✈️

 ✅ ابعاد شیشه ها با درب فلزی :

 

ابعاد شیشه بزرگ : ارتفاع ۲۰ سانتی متر و قطر ۷ سانتی متر

 

ابعاد شیشه متوسط : ارتفاع ۱۲ سانتی متر و قطر ۷ سانتی متر

  

ابعاد شیشه چهارگوش : ارتفاع ۱۳.۵ سانتی متر و قطر ۴ سانتی متر


دمنوش سیب و به
به سبد خرید افزوده شد!
۲۰,۰۰۰ تومان
دمنوش سیب و به


بهترین جا برای نگهداری دمنوش سیب و به دانه سبز داخل یخچال و محیط خشک و خنک و به دور از آفتاب هست


دمنوش سیب و به باید در ظرف درب بسته محکم نگهداری شود

 

محصولات دانه سبز تضمین کیفیت دارند ✅️


میتونید قسمت توضیحات برامون بنویسید که دوس دارید تستر کدوم محصول رو داشته باشید

 

ارسال به سراسر ایران ✈️

 ✅ ابعاد شیشه ها با درب فلزی :

 

ابعاد شیشه بزرگ : ارتفاع ۲۰ سانتی متر و قطر ۷ سانتی متر

 

ابعاد شیشه متوسط : ارتفاع ۱۲ سانتی متر و قطر ۷ سانتی متر

  

ابعاد شیشه چهارگوش : ارتفاع ۱۳.۵ سانتی متر و قطر ۴ سانتی متر

دمنوش سیب و دارچین
به سبد خرید افزوده شد!
۲۱,۰۰۰ تومان
دمنوش سیب و دارچین


 

بهترین جا برای نگهداری دمنوش سیب و دارچین دانه سبز داخل یخچال و محیط خشک و خنک و به دور از آفتاب هست


دمنوش سیب و دارچین باید در ظرف درب بسته محکم نگهداری شود

 

محصولات دانه سبز تضمین کیفیت دارند ✅️


میتونید قسمت توضیحات برامون بنویسید که دوس دارید تستر کدوم محصول رو داشته باشید

 

ارسال به سراسر ایران ✈️

 ✅ ابعاد شیشه ها با درب فلزی :

 

ابعاد شیشه بزرگ : ارتفاع ۲۰ سانتی متر و قطر ۷ سانتی متر

 

ابعاد شیشه متوسط : ارتفاع ۱۲ سانتی متر و قطر ۷ سانتی متر

  

ابعاد شیشه چهارگوش : ارتفاع ۱۳.۵ سانتی متر و قطر ۴ سانتی متر


چای کوهی
به سبد خرید افزوده شد!
۳۷,۰۰۰ تومان
چای کوهی
میخک
به سبد خرید افزوده شد!
۴۵,۰۰۰ تومان
میخک
برگ آویشن
به سبد خرید افزوده شد!
۸۳,۰۰۰ تومان
برگ آویشن
سنبل الطیب
به سبد خرید افزوده شد!
۴۸,۰۰۰ تومان
سنبل الطیب
اسلایس لیمو
به سبد خرید افزوده شد!
۲۲,۰۰۰ تومان
اسلایس لیمو


 

اسلایس لیمو دانه سبز بدون افزودنی و مواد نگهدارنده است

 

بهترین جا برای نگهداری اسلایس لیمو دانه سبز محیط خشک و خنک و به دور از آفتاب هست


❗️اسلایس لیمو باید در ظرف درب بسته محکم نگهداری شود

 

محصولات دانه سبز تضمین کیفیت دارند ✅️


میتونید قسمت توضیحات برامون بنویسید که دوس دارید تستر کدوم محصول رو داشته باشید

 

ارسال به سراسر ایران ✈️

 ✅ ابعاد شیشه ها با درب فلزی :

 

ابعاد شیشه بزرگ : ارتفاع ۲۰ سانتی متر و قطر ۷ سانتی متر

 

ابعاد شیشه متوسط : ارتفاع ۱۲ سانتی متر و قطر ۷ سانتی متر

 

ابعاد شیشه کوچک : ارتفاع ۶ سانتی متر و قطر ۷ سانتی متر

 

ابعاد شیشه چهارگوش : ارتفاع ۱۳.۵ سانتی متر و قطر ۴ سانتی مترپودر هل
به سبد خرید افزوده شد!
۶۹,۰۰۰ تومان
پودر هل

پودر هل دانه سبز


پودر هل دانه سبز آسیاب شده از هل اکبر بنفش است


پودر هل دانه سبز بدون افزودنی و مواد نگهدارنده هستن

 

بهترین جا برای نگهداری هل دانه سبز داخل محیط خشک و خنک و به دور از آفتاب هست🌡


پودر هل دانه سبز رو حتما در ظرف ترجیحا شیشه ای با درب محکم بسته شده نگهداری کنید

 

میتونید قسمت توضیحات برامون بنویسید که دوس دارید تستر کدوم محصول رو داشته باشید

 

محصولات دانه سبز تضمین کیفیت دارند ✅️

 

ارسال به سراسر ایران ✈️سرخ نوش
به سبد خرید افزوده شد!
۳۴,۰۰۰
۱۲٪
۳۰,۰۰۰ تومان
سرخ نوش

سرخ نوش دانه سبز


خاصیت سرخ نوش : کمک به لاغری ، ضد چربی ، کاهش فشار خون و ....


مواد تشکیل دهنده : چای ترش ، اسلایس لیمو و ....


دمنوش های دانه سبز بدون افزودنی و مواد نگهدارنده هستن

 

بهترین جا برای نگهداری سرخ نوش دانه سبز داخل یخچال و محیط خشک و خنک و به دور از آفتاب هست🌡

 

میتونید قسمت توضیحات برامون بنویسید که دوس دارید تستر کدوم محصول رو داشته باشید

 

محصولات دانه سبز تضمین کیفیت دارند ✅️

 

ارسال به سراسر ایران ✈️✅ ابعاد شیشه ها با درب فلزی :

 

ابعاد شیشه بزرگ : ارتفاع ۲۰ سانتی متر و قطر ۷ سانتی متر

 

ابعاد شیشه متوسط : ارتفاع ۱۲ سانتی متر و قطر ۷ سانتی متر

  

ابعاد شیشه چهارگوش : ارتفاع ۱۳.۵ سانتی متر و قطر ۴ سانتی متر

۲
۱
شماره تماس پشتیبانی
دانه ی سبز
دانه ی سبز
item
گواهینامه
item
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانه ی سبز می‌باشد.
طراحی شده باسایت‌ساز ویترین
سایت‌ساز ویترین