در حال بارگذاری فایل ...

خشکبار

خلال نارنج
به سبد خرید افزوده شد!
۴۵,۰۰۰ تومان
خلال نارنج
زرشک
به سبد خرید افزوده شد!
۷۲,۰۰۰ تومان
زرشک

حتما داخل فریزر نگهداری شود

پرک لیمو عمانی
به سبد خرید افزوده شد!
۴۱,۰۰۰ تومان
پرک لیمو عمانی

پرک لیمو عمانی یا همون گوشت لیمو عمانی کلا ترش و بدون تلخی


لیمو عمانی سیاه دانه سبز خالص بدون افزودنی و مواد نگهدارنده هستن

 

بهترین جا برای نگهداری پرک لیمو عمانی دانه سبز در محیط خشک و خنک و به دور از آفتاب هست


❗️لیمو توپی باید در ظرف درب بسته محکم نگهداری شود

 

محصولات دانه سبز تضمین کیفیت دارند ✅️


میتونید قسمت توضیحات برامون بنویسید که دوس دارید تستر کدوم محصول رو داشته باشید

 

ارسال به سراسر ایران ✈️

 ✅ ابعاد شیشه ها با درب فلزی :

 

ابعاد شیشه بزرگ : ارتفاع ۲۰ سانتی متر و قطر ۷ سانتی متر

 

ابعاد شیشه متوسط : ارتفاع ۱۲ سانتی متر و قطر ۷ سانتی متر

 

ابعاد شیشه کوچک : ارتفاع ۶ سانتی متر و قطر ۷ سانتی متر

 

ابعاد شیشه چهارگوش : ارتفاع ۱۳.۵ سانتی متر و قطر ۴ سانتی متر


ابعاد شیشه نقلی : ارتفاع ۹.۵ سانتی متر و قطر کف ۵ سانتی متر

اسلایس گوجه خشک
به سبد خرید افزوده شد!
۷۴,۰۰۰ تومان
اسلایس گوجه خشک


اسلایس گوجه خشک دانه سبز خالص بدون افزودنی و مواد نگهدارنده هستن

 

بهترین جا برای نگهداری اسلایس گوجه خشک دانه سبز داخل یخچال و محیط خشک و خنک و به دور از آفتاب هست


❗️تمام ادویه ها باید در ظرف درب بسته محکم نگهداری شود که رطوبت وارد ادویه نشود

 

محصولات دانه سبز تضمین کیفیت دارند ✅️


میتونید قسمت توضیحات برامون بنویسید که دوس دارید تستر کدوم محصول رو داشته باشید

 

ارسال به سراسر ایران ✈️

 ✅ ابعاد شیشه ها با درب فلزی :

 

ابعاد شیشه بزرگ : ارتفاع ۲۰ سانتی متر و قطر ۷ سانتی متر

 

ابعاد شیشه متوسط : ارتفاع ۱۲ سانتی متر و قطر ۷ سانتی متر

 

ابعاد شیشه کوچک : ارتفاع ۶ سانتی متر و قطر ۷ سانتی متر

 

ابعاد شیشه چهارگوش : ارتفاع ۱۳.۵ سانتی متر و قطر ۴ سانتی متر


ابعاد شیشه نقلی : ارتفاع ۹.۵ سانتی متر و قطر کف ۵ سانتی متر

لیمو عمانی
به سبد خرید افزوده شد!
۲۴,۰۰۰ تومان
لیمو عمانی


لیمو عمانی دانه سبز خالص بدون افزودنی و مواد نگهدارنده هستن

 

بهترین جا برای نگهداری لیمو عمانی دانه سبز در محیط خشک و خنک و به دور از آفتاب هست


❗️لیمو عمانی باید در ظرف درب بسته محکم نگهداری شود

 

محصولات دانه سبز تضمین کیفیت دارند ✅️


میتونید قسمت توضیحات برامون بنویسید که دوس دارید تستر کدوم محصول رو داشته باشید

 

ارسال به سراسر ایران ✈️

 ✅ ابعاد شیشه ها با درب فلزی :

 

ابعاد شیشه بزرگ : ارتفاع ۲۰ سانتی متر و قطر ۷ سانتی متر

 

ابعاد شیشه متوسط : ارتفاع ۱۲ سانتی متر و قطر ۷ سانتی متر

 

ابعاد شیشه کوچک : ارتفاع ۶ سانتی متر و قطر ۷ سانتی متر

 

ابعاد شیشه چهارگوش : ارتفاع ۱۳.۵ سانتی متر و قطر ۴ سانتی متر


ابعاد شیشه نقلی : ارتفاع ۹.۵ سانتی متر و قطر کف ۵ سانتی متر

لیمو عمانی سیاه
به سبد خرید افزوده شد!
۲۸,۰۰۰ تومان
لیمو عمانی سیاه


لیمو عمانی سیاه دانه سبز خالص بدون افزودنی و مواد نگهدارنده هستن

 

بهترین جا برای نگهداری لیموعمانی سیاه دانه سبز در محیط خشک و خنک و به دور از آفتاب هست


❗️لیمو توپی باید در ظرف درب بسته محکم نگهداری شود

 

محصولات دانه سبز تضمین کیفیت دارند ✅️


میتونید قسمت توضیحات برامون بنویسید که دوس دارید تستر کدوم محصول رو داشته باشید

 

ارسال به سراسر ایران ✈️

 ✅ ابعاد شیشه ها با درب فلزی :

 

ابعاد شیشه بزرگ : ارتفاع ۲۰ سانتی متر و قطر ۷ سانتی متر

 

ابعاد شیشه متوسط : ارتفاع ۱۲ سانتی متر و قطر ۷ سانتی متر

 


لیمو ببری
به سبد خرید افزوده شد!
۴۷,۰۰۰ تومان
لیمو ببری

لیمو عمانی پوست کنده ، لیمو توپی یا لیمو ببری

 

لیمو عمانی پوست کنده دانه سبز خالص بدون افزودنی و مواد نگهدارنده هستن

 

بهترین جا برای نگهداری لیمو ببری دانه سبز در محیط خشک و خنک و به دور از آفتاب هست


❗️لیمو توپی باید در ظرف درب بسته محکم نگهداری شود

 

محصولات دانه سبز تضمین کیفیت دارند ✅️


میتونید قسمت توضیحات برامون بنویسید که دوس دارید تستر کدوم محصول رو داشته باشید

 

ارسال به سراسر ایران ✈️

 ✅ ابعاد شیشه ها با درب فلزی :

 

ابعاد شیشه بزرگ : ارتفاع ۲۰ سانتی متر و قطر ۷ سانتی متر

 

ابعاد شیشه متوسط : ارتفاع ۱۲ سانتی متر و قطر ۷ سانتی متر

 

ابعاد شیشه کوچک : ارتفاع ۶ سانتی متر و قطر ۷ سانتی متر

 

ابعاد شیشه چهارگوش : ارتفاع ۱۳.۵ سانتی متر و قطر ۴ سانتی متر


ابعاد شیشه نقلی : ارتفاع ۹.۵ سانتی متر و قطر کف ۵ سانتی متر

اسلایس لیمو
به سبد خرید افزوده شد!
۲۲,۰۰۰ تومان
اسلایس لیمو


 

اسلایس لیمو دانه سبز بدون افزودنی و مواد نگهدارنده است

 

بهترین جا برای نگهداری اسلایس لیمو دانه سبز محیط خشک و خنک و به دور از آفتاب هست


❗️اسلایس لیمو باید در ظرف درب بسته محکم نگهداری شود

 

محصولات دانه سبز تضمین کیفیت دارند ✅️


میتونید قسمت توضیحات برامون بنویسید که دوس دارید تستر کدوم محصول رو داشته باشید

 

ارسال به سراسر ایران ✈️

 ✅ ابعاد شیشه ها با درب فلزی :

 

ابعاد شیشه بزرگ : ارتفاع ۲۰ سانتی متر و قطر ۷ سانتی متر

 

ابعاد شیشه متوسط : ارتفاع ۱۲ سانتی متر و قطر ۷ سانتی متر

 

ابعاد شیشه کوچک : ارتفاع ۶ سانتی متر و قطر ۷ سانتی متر

 

ابعاد شیشه چهارگوش : ارتفاع ۱۳.۵ سانتی متر و قطر ۴ سانتی متروانیل
به سبد خرید افزوده شد!
۳۰,۰۰۰
۱۰٪
۲۷,۰۰۰ تومان
وانیل

 

بهترین جا برای نگهداری وانیل دانه سبز محیط خشک و خنک و به دور از آفتاب هست🌡

 

میتونید قسمت توضیحات برامون بنویسید که دوس دارید تستر کدوم محصول رو داشته باشید

 

محصولات دانه سبز تضمین کیفیت دارند ✅️

 

ارسال به سراسر ایران ✈️✅ ابعاد شیشه ها با درب فلزی :

 

ابعاد شیشه چهارگوش : ارتفاع ۱۳.۵ سانتی متر و قطر ۴ سانتی متر


ابعاد شیشه نقلی : ارتفاع ۹.۵ سانتی متر و قطر کف ۵ سانتی متر

ترخینه
به سبد خرید افزوده شد!
۷۸,۰۰۰
۱۰٪
۷۰,۰۰۰ تومان
ترخینهترخینه اولین غذای نیمه آماده بشرِ که سرشار از آنتی بیوتیک هست


گزینه ی مناسبی برای مناسب فصل سردِ و جلوگیری و درمان میکنه سرما خوردگی رو


در جای خشک و خنک و دور از آفتاب حتما نگهداری شود


میتونید قسمت توضیحات برامون بنویسید که دوس دارید تستر کدوم محصول رو داشته باشید

 

محصولات دانه سبز تضمین کیفیت دارند ✅️

 

ارسال به سراسر ایران✈️

 


دانه چیا (چیا سید)
به سبد خرید افزوده شد!
۵۴,۰۰۰ تومان
دانه چیا (چیا سید)

دانه چیا سرشار از فیبر ، امگا۳ و ویتامین های B و ....


دانه چیا چربی و قند خون رو تنظیم میکنه


دانه چیا رو میتونید آسیاب کنید و به جای تخم مرغ به کوکو ها و کتلت ها اضافه کنید


از دانه چیا میشه برای تهیه اسموتی ، انواع نوشیدنی ، کیک و شیرینی ، پودینگ و گرانولا و...... استفاده کرد

 

 

بهترین جا برای نگهداری دانه چیا دانه سبز محیط خشک و خنک و به دور از آفتاب هست


چیا سید باید در ظرف درب بسته محکم نگهداری شود

 

محصولات دانه سبز تضمین کیفیت دارند ✅️


میتونید قسمت توضیحات برامون بنویسید که دوس دارید تستر کدوم محصول رو داشته باشید

 

ارسال به سراسر ایران ✈️

 ✅ ابعاد شیشه ها با درب فلزی :

 

ابعاد شیشه بزرگ : ارتفاع ۲۰ سانتی متر و قطر ۷ سانتی متر

 

ابعاد شیشه متوسط : ارتفاع ۱۲ سانتی متر و قطر ۷ سانتی متر

 

ابعاد شیشه کوچک : ارتفاع ۶ سانتی متر و قطر ۷ سانتی متر

 

ابعاد شیشه چهارگوش : ارتفاع ۱۳.۵ سانتی متر و قطر ۴ سانتی متر


ابعاد شیشه نقلی : ارتفاع ۹.۵ سانتی متر و قطر کف ۵ سانتی متر

کنجد
به سبد خرید افزوده شد!
۳۷,۰۰۰ تومان
کنجد

کنجد سفید بدون پوست دانه سبز سرشار از کلسیم


بهترین جا برای نگهداری کنجد دانه سبز داخل یخچال و محیط خشک و خنک و به دور از آفتاب هست


❗️کنجد باید در ظرف درب بسته محکم نگهداری شود

 

محصولات دانه سبز تضمین کیفیت دارند ✅️


میتونید قسمت توضیحات برامون بنویسید که دوس دارید تستر کدوم محصول رو داشته باشید

 

ارسال به سراسر ایران ✈️

 ✅ ابعاد شیشه ها با درب فلزی :

 

ابعاد شیشه بزرگ : ارتفاع ۲۰ سانتی متر و قطر ۷ سانتی متر

 

ابعاد شیشه متوسط : ارتفاع ۱۲ سانتی متر و قطر ۷ سانتی متر

 

ابعاد شیشه کوچک : ارتفاع ۶ سانتی متر و قطر ۷ سانتی متر

 

ابعاد شیشه چهارگوش : ارتفاع ۱۳.۵ سانتی متر و قطر ۴ سانتی متر


ابعاد شیشه نقلی : ارتفاع ۹.۵ سانتی متر و قطر کف ۵ سانتی متر

اسپند رنگی
به سبد خرید افزوده شد!
۱۲,۰۰۰ تومان
اسپند رنگی

اسپند رنگی دانه سبز دارای زاج و گلپر و ... است


میتونید قسمت توضیحات برامون بنویسید که دوس دارید تستر کدوم محصول رو داشته باشید

 

ارسال به سراسر ایران ✈️

 ✅ ابعاد شیشه ها با درب فلزی :

 

ابعاد شیشه بزرگ : ارتفاع ۲۰ سانتی متر و قطر ۷ سانتی متر

 

ابعاد شیشه متوسط : ارتفاع ۱۲ سانتی متر و قطر ۷ سانتی متر

 

ابعاد شیشه کوچک : ارتفاع ۶ سانتی متر و قطر ۷ سانتی متر

 

ابعاد شیشه چهارگوش : ارتفاع ۱۳.۵ سانتی متر و قطر ۴ سانتی متر


ابعاد شیشه نقلی : ارتفاع ۹.۵ سانتی متر و قطر کف ۵ سانتی متر


تخم شربتی
به سبد خرید افزوده شد!
۴۱,۰۰۰ تومان
تخم شربتی

تخم شربتی باعث کاهش احساس عطش و تشنگی میشه

اشتها رو کاهش میده میتونه درمان خوبی برای یبوست باشه ....

 

ادویه های دانه سبز خالص بدون افزودنی و مواد نگهدارنده هستن

 

بهترین جا برای نگهداری تخم شربتی دانه سبز محیط خشک و خنک و به دور از آفتاب هست


تخم شربتی باید در ظرف درب بسته محکم نگهداری شود

محصولات دانه سبز تضمین کیفیت دارند ✅️


میتونید قسمت توضیحات برامون بنویسید که دوس دارید تستر کدوم محصول رو داشته باشید

 

ارسال به سراسر ایران ✈️

 ✅ ابعاد شیشه ها با درب فلزی :

 

ابعاد شیشه بزرگ : ارتفاع ۲۰ سانتی متر و قطر ۷ سانتی متر

 

ابعاد شیشه متوسط : ارتفاع ۱۲ سانتی متر و قطر ۷ سانتی متر

 

ابعاد شیشه کوچک : ارتفاع ۶ سانتی متر و قطر ۷ سانتی متر

 

ابعاد شیشه چهارگوش : ارتفاع ۱۳.۵ سانتی متر و قطر ۴ سانتی متر


ابعاد شیشه نقلی : ارتفاع ۹.۵ سانتی متر و قطر کف ۵ سانتی متر


۱
شماره تماس پشتیبانی
دانه ی سبز
دانه ی سبز
item
گواهینامه
item
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانه ی سبز می‌باشد.
طراحی شده باسایت‌ساز ویترین
سایت‌ساز ویترین